Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 3.14 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (nr postępowania: BZP.272.2.33.2019)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania na stronie internetowej:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22543#

 (Baza Konkurencyjności)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=684

Termin składania ofert do godz. 9:30 w dniu 29.08.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Sprzedaż, dostawa ławek i krzeseł oraz foteli biurowych (krzeseł) obrotowych
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (znak sprawy:  BZP.272.2.30.2019)

termin składania ofert: do godz. 14:00 w dniu 23.08.2019 r.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=683

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 14 sierpnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym: 2019-2020" (nr postępowania: BZP.272.1.8.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/2019-1-8

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 27.08.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica – Gruszków, km 12+615 – 16+829 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]”

(znak sprawy: BZP.272.2.29.2019)

Uwaga: w dniu 13 sierpnia 2019 r. Zamawiający wprowadził zmiany w Rozeznaniu cenowym poprzez wprowadzenia druku Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego wyplenienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 7. Tym samym Wykonawcy składając ofertę winni załączyć dany druk, który znajduje się na n/w stronie w dokumentach postępowania do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zmienił termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert do godz. 11:00 w dniu 20 sierpnia 2019 r.

termin składania ofert: do godz. 11:00 w dniu 14.08.2019 r.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=679

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 

Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego pn.: "Druk Informatora KARKONOSZE” (znak sprawy: BZP.272.2.28.2019)

termin składania ofert: do godz. 9:00 w dniu 12.08.2019 r.

UWAGA: w dniu 09.08.2019 r. Zamawiający opublikował wyjaśnienia dot. treści Rozeznania cenowego.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=678

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.9.2019).

Uwaga: Zamawiający opublikował w dniu 08.08.2019 r. na n/p stronie postępowania Zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia, a także treści załączników do SIWZ: Nr 1 (Formularz ofertowy), Nr 4 (Projekt umowy)

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/zp-1-9-19?start=0

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 22.08.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 18.07.2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego pn.: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności, będącej podstawą do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości" (nr postępowania BZP.272.2.26.2019)

termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 24.07.2019 r.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=7&eid=675

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 10 lipca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary" (nr postępowania: BZP.272.1.6.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-6-19

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 19.07.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (nr postępowania: BZP.272.2.24.2019)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=6&eid=666

Termin składania ofert do godz. 9:00 w dniu 19.06.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 10.06.2019 r. ogłoszone zostało postępowanie o wartości do 30.000 euro na zadanie: "Świadczenie usługi oceny stanu technicznego oraz szacowania wartości pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym" (nr postępowania BZP.272.2.19.2019)

termin składania ofert: do godz. 13:00 w dniu 17.06.2019 r.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=6&eid=663

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (nr postępowania: BZP.272.2.21.2019)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=6&eid=662

Termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 12.06.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.