Dokumentacja postępowania dostępna  jest na stronie:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=10&eid=330

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 10 października 2016 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.