Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro, na wykonanie podziału dwóch nieruchomości Skarbu Państwa.

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=11&eid=348

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 16 listopada 2016 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.