Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Wykonanie operatów w zakresie szacowania wartości nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze".

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=11&eid=349

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 21 listopada 2016 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.