Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Usługa dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (znak sprawy: BZP.272.2.16.2017)

 

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=393

Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 5 maja 2017 r. opublikował odpowiedzi na zapytania dotyczące niniejszego Rozeznania cenowego, a także wprowadził zmiany w opisie przedmiotu zamówienia poprzez zmodyfikowanie treści Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty i Formularza ofertowego.

Ponadto zmianie uległ termin składania ofert – przesunięty do godz. 11:00 w dniu 15 maja 2017 r

Zmienione dokumenty z dopiskiem po zmianach z dnia 05.05.2017 r.”dotyczące przedmiotowego postępowania zostały opublikowane na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=393

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.