Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: " Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego " (znak sprawy: BZP.272.2.12.2017)

UWAGA: Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany w treści Rozeznania cenowego, w Formularzach ofertowych, a także w projektach umów dot. obu części zamówienia w zakresie warunków powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty powinni korzystać
z dokumentów opatrzonych dopiskiem: „po zmianach z dnia 09.05.2017 r.” opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=394

 

Termin składania ofert upływa o godz. 13:00 w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Uwaga: W dniu 13 kwietnia 2017 r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści Rozeznania cenowego w zakresie uwag w ust. 1 pkt II, a także  w załącznikach Nr: 3 i 4 (Formularze ofertowe) - w zakresie terminu płatności za fakturę VAT. Zmienione dokumenty oznaczone: "po zmianach z dnia 13 kwietnia 2017 r." dostępne są do pobrania na w/w stronie BIP.