Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro) pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości rynkowej gruntów" (znak sprawy: BZP.272.2.19.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=396

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 28 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.