Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrwalenie punktów znakami granicznymi (kamienie graniczne)” (BZP.272.2.36.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=431

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 31 lipca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.