Informujemy, że w dniu 26 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Powiatu Jeleniogórskiego” (nr postępowania: BZP.272.2.38.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=434

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 2 sierpnia 2017 r. (UWAGA: termin NIEAKTUALNY!)

UWAGA: w dniu 28.07.2017 r. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Powyższe wynika z konieczności przygotowania odpowiedzi na zapytania do treści Rozeznania cenowego, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.07.2017 r. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana na w/w stronie internetowej nie później niż do dnia 01.08.2017 r.

AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO GODZ. 12:00 W DNIU 4 SIERPNIA 2017 R.