Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze"
(nr postępowania: BZP.272.2.40.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=8&eid=441

Termin składania ofert: do godz. 12:00 w dniu 21.08.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.