Informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podjął decyzję o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych" (znak sprawy: BZP.272.1.13.2017).

W dniu 24 sierpnia 2017 r. na n/p stronie internetowej Zamawiającego opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotwego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-13