Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Dostawa pięciu zestawów komputerowych" (znak sprawy: BZP.272.1.14.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-14

W dniu 13 września 2017 r. na w/w stronie internetowej Zamawiającego opublikowana została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.