Informujemy, że w dniu 7 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050,75 do 2+433,75 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.16.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-16

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa o godz. 11:00 w dniu 22 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.