Informujemy, że w dniu 13 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050,75 do 2+433,75 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.2.45.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=463

 

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 25.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.