Drukuj

Informujemy, że w dniu 2 października 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.48.2017)

UWAGA: W dniu 04.10.2017 r. Zamawiający dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia poprzez zmodyfikowanie treści Zapytania ofertowego,
a także Formularza ofertowego oraz Projektu umowy. W związku z powyższym Wykonawcy winni korzystać z dokumentów oznaczonych dopiskiem: „PO ZMIANACH Z DNIA 04.10.2017r.”

termin składania ofert do godz. 12:00 w dniu 10.10.2017 r.  (termin nieaktualny!!!)

Termin składania ofert: do godz. 12:00 w dniu 13 października 2017 r.

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.