Drukuj

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego”  (nr postępowania: BZP.272.2.69.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=1&eid=508

Termin składania ofert - do godz. 14:00 w dniu 18.01.2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.