Drukuj

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.:Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego" (nr postępowania: BZP.272.2.1.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=1&eid=510

Termin składania ofert - do godz. 13:00 w dniu 24.01.2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.