Informujemy, że w dniu 9 lutego 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku " (nr postępowania: BZP.272.2.2.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=2&eid=513

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 15.02.2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.