Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: "Świadczenie usługi przenoszenia mebli, kontenerów z dokumentami oraz urządzeń technicznych  (znak sprawy: BZP.272.2.5.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=2&eid=515

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 16 lutego 2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.