Informujemy, że w dniu 8 marca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem rozwiązań informatycznych w ramach projektu Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (nr postępowania: BZP.272.1.4.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-4

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 16 marca 2018 r.