Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Dodruk przewodnika pn.: Karkonosze" (nr postępowania: BZP.272.2.10.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=4&eid=534

Termin składania ofert - do godz. 13:00 w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.