Drukuj

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice - Miłków w km 0+000 do 4+023 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.6.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-6

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 12:00 w dniu 10 maja 2018 r.