Drukuj

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej gminy Stara Kamienica” (nr postępowania: BZP.272.2.13.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=4&eid=540

Termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 9 maja 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.