Drukuj

Informujemy, że w dniu 17 maja 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Realizacja talonów na zakup artykułów biurowych i szkolnych (nr postępowania: BZP.272.2.25.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=5&eid=544

Termin składania ofert do godz. 14:00 w dniu 23 maja 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.