Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa obsługa kotłowni gazowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (nr postępowania: BZP.272.2.26.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=5&eid=545

Termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 8 czerwca  2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.