Drukuj

Informujemy, że w dniu 28 maja 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Wykaszanie poboczy dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku (nr postępowania: BZP.272.2.27.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=5&eid=546

Termin składania ofert do godz. 12:00 w dniu 4 czerwca 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.