Drukuj

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie ustalenia wartości nieruchomości położonej w miejscowości Łomnica” (nr postępowania: BZP.272.2.30.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=6&eid=551

Termin składania ofert - do godz. 15:00 w dniu 20 czerwca 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.