Informujemy, że w dniu 10 lipca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Usługa tłumaczenia /język czeski ⇆ język polski/ w ramach projektu realizowanego przez Powiat Jeleniogórski w latach 2018-2020 (nr postępowania: BZP.272.2.21a.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=7&eid=559

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 17 lipca 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.