Drukuj

Informujemy, że w dniu 30 lipca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego (nr postępowania: BZP.272.2.21.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=7&eid=563

UWAGA: Zamawiający w dniu 13 sierpnia 2018 r. opublikował wyjaśnienia do treści Rozeznania cenowego wraz z informacją o zmianie treści Załączników do Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty oraz informację o zmianie terminu składania ofert   (BZP.272.2.21.2018)

Aktualny termin składania ofert: do godz. 9:00 w dniu 21.08.2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.