Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Wykonanie podziałów nieruchomości w celu uregulowania ich stanu prawnego (nr postępowania: BZP.272.2.39.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=8&eid=567

Termin składania ofert - do godz. 11:00 w dniu 31 sierpnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.