Drukuj

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: „Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących lasy” (nr postępowania: BZP.272.2.40.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=8&eid=569

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 4 września 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.