Drukuj

Informujemy, że w dniu 25 września 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10”  (nr postępowania: BZP.272.2.6.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=9&eid=580

Termin składania ofert do godz. 12:00 w dniu 2 października 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.