Drukuj

Informujemy, że w dniu 27 września 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radmierz-Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130, Etap I, odcinek 2 w km 0+960 do 2+370 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.11.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-11

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 12.10.2018 r.