Drukuj

Informujemy, że w dniu 2 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości” (nr postępowania: BZP.272.2.45.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=582

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 08.10.2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.