Informujemy, że w dniu 16 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2778D w miejscowości Wojanów-Bobrów" (nr postępowania: BZP.272.2.51.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=588

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 22 października 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.