Informujemy, że w dniu 25 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy (nr postępowania BZP.272.2.41.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10846

Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=592

Termin składania ofert - do godz. 08:00 w dniu 6 listopada 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.