Drukuj

Informujemy, że w dniu 31 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Usunięcie 77 drzew rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.55.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=598

termin składania ofert do godz. 11:00 w dniu 07.11.2018 r.

zapraszamy do złożenia oferty