Drukuj

Informujemy, że w dniu 31 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Wycięcie 3 drzew rosnących na gruntach należących do Powiatu Jeleniogórskiego wraz z zakupem drewna pozyskanego z wycinki” (znak BZP.272.2.57.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=599

termin składania ofert do godz. 09:00 w dniu 06.11.2018 r.

zapraszamy do złożenia oferty