Informujemy, że w dniu 26 listopada 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Dostawa bonów podarunkowych dla emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2018 roku" (nr postępowania: BZP.272.2.63.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=11&eid=606

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 30 listopada 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.