Informujemy, że w dniu 27 listopada 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Usunięcie 24 drzew rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (nr postępowania: BZP.272.2.62.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=11&eid=607

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 4 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.