Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Kompleksowa obsługa systemu instalacji wentylacji mechanicznej  w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (nr postępowania BZP.272.2.54.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=610

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 11 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.