Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania: BZP.272.1.14.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/2018-1-14

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 14.12.2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.