Drukuj

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Doraźna ochrona fizyczna Skarbu Państwa oraz Powiatu Jeleniogórskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r." (nr postępowania BZP.272.2.61.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=618

Termin składania ofert - do godz. 08:00 w dniu 24 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.