Drukuj

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.71.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=1&eid=622

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 18 stycznia 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.