Drukuj

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (nr postępowania BZP.272.2.3.2019)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=2&eid=624

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 7 lutego 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.