Drukuj

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (nr postępowania: BZP.272.1.1.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/2019-1-1

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 19.02.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.