Drukuj

Informujemy, że w dniu 6 marca 2019 r. wszczęto zostało Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa druków zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek listowych rejestrowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" - znak sprawy: BZP.272.2.6.2019.

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=3&eid=630

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 14 marca 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.