Informujemy, że w dniu 18 marca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej" (nr postępowania: BZP.272.1.2.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-2-2019

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 02.04.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.