Informujemy, że w dniu 20 marca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielkie, km 0+000 do 3+130 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.3.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-3-19

UWAGA - zmieniony został termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 16.04.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.