Drukuj

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. wszczęto zostało Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Kontrola i konserwacja urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10” (znak sprawy BZP.272.2.7.2019)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=641

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 11 kwietnia 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.